http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/726157014.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/442773image001.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/168674image002.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/390964image004.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/754793017.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/316521image008.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/516817image011.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/154562image013.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8756901.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/109248016.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/600605018.pnglink
Progress bar

Urząd Gminy w Gromniku
ul. Witosa 2
33-180 Gromnik


tel. 14 65 14 238
tel. 14 65 14 202
tel. 14 65 14 250
fax. 14 65 14 095
email: ug@gromnik.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 730-1530


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Gromniku
92 8589 0006 0210 0000 1182 0003


 Nr konta bankowego za udostępnienie danych osobowych: 

38 8589 0006 0210 0000 1182 0005

31-03-2015
ZMIANA GODZIN PRACY I URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE Od dnia 1 kwietnia 2015 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie będzie pracował w godzinach: w poniedziałek od 7.15 do 18.00 od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15 Informujemy, iż powyższe godziny pracy będą takie same we wszystkich urzędach skarbowych w woj. małopolskim. Zostały one wprowadzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w...

Czytaj więcej
25-03-2015
OGŁOSZENIE O WYNAJMIE

Znak sprawy: GOŚ. 7114.1.2015                                                             Gromnik, 25.03.2015r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego             Wójt Gminy Gromnik ogłasza nabór wniosków o najem lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 2/2 w Gromniku. 1. Lokal o pow. 56,4m2 z przeznaczeniem do zamieszkania. 2. Czynsz w wysokości 4,10zł/m2 (wysokość stawki bazowej + czynniki podwyższające wartość użytkową lokalu). 3. Termin składania wniosków ustala się do dnia...

Czytaj więcej
24-03-2015
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

WÓJT GMINY GROMNIK ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gromnik w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku Na realizację zadanie publicznego pod nazwą: Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych dla części mieszkańców gminy Gromnik – miejscowość Gromnik, wybrano ofertę Gminnego Klubu Sportowego Gromnik. Wysokość przyznanych środków publicznych: 35 000,00 zł /słownie:...

Czytaj więcej
20-03-2015
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

PRAWIDŁOWE WYPEŁNIANIE DOWODÓW WPŁATY Urząd Gminy Gromnik apeluje aby mieszkańcy dokonujący wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gromniku, w tytule przelewu dokładnie wskazali dane osoby, która złożyła deklarację z danej nieruchomości, a także miesiąc którego dotyczy wpłata. Pozwoli to nie uniknięcie wątpliwości dotyczących prawidłowego zaksięgowania wpłaty.

Czytaj więcej
20-03-2015
ZAPROSZENIE NA V SESJĘ RADY GMINY GROMNIK

                                                                                              PAN/I                                                                                                 ……………………………………                                                                                                       ……………………………………   Nasz znak: SA .0002.2.2015                                                                      Gromnik, dn. 12.03.2015r. Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednol. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) z a p r a s z a m na V sesję Rady Gminy Gromnik która odbędzie się w dniu   26 marca...

Czytaj więcej
19-03-2015
ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 19 marca 2015r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014r. położonych na obszarze Gminy Gromnik. Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 150, z p.zm.) gmina ogłasza zestawienie danych...

Czytaj więcej
18-03-2015
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIKo konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie na terenie Gminy Gromnik        Realizując Uchwałę Nr XL/304/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3...

Czytaj więcej
09-03-2015
GMINNY KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

W środę, 4 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. Został on przeprowadzony w trzech grupach wiekowych. Pierwszą z nich stanowili uczniowie szkół podstawowych, drugą – młodzież gimnazjalna, natomiast trzecią – młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Jury w składzie: p. Czesław Cudek – Przewodniczący komisji, p. Ewelina Stefańska...

Czytaj więcej
06-03-2015
STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE W 2015 R.

Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej przeprowadza się na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizację na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie. Plakat informacyjny w załączeniu.

Czytaj więcej
06-03-2015
STATYSTYCZNE BADANIA ROLNICZE W 2015 R.

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metodą wywiady bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego. Formularze można także wypełniać samodzielnie. W załączeniu plakat informacyjny.

Czytaj więcej
05-03-2015
OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Gromnik przypomina o obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15. dnia każdego miesiąca, którego dotyczy wpłata. Jednocześnie informuje się, że w przypadku nieuregulowania zaległości, sprawa zostanie skierowana na drogę egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej
04-03-2015
APEL DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIADUJĄCYCH Z DROGAMI PUBLICZNYMI

Wójt gminy Gromnik zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości sąsiadujących z drogami publicznymi o usunięcie z drzew gałęzi zwisających nad pasem drogowym. Zwisające gałęzie zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszych, utrudniają widoczność oraz mogą powodować uszkodzenia przemieszczających się pojazdów. Natomiast krzewy i drzewa rosnące w fosach przydrożnych utrudniają swobodny przepływ wód roztopowych lub opadowych. W związku z powyższym prosi się...

Czytaj więcej
04-03-2015
KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

O G Ł O S Z E N I E Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku ogłasza Konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ” Komisja konkursowa przy wyborze najpiękniejszej plamy będzie brała pod uwagę: -           sposób wykonania, -           wykorzystanie materiałów naturalnych, -           zdobnictwo i formę, -           samodzielność, -           inwencję artystyczną, pomysłowość  i oryginalność.   Rozstrzygnięcie konkursu w Niedzielę Palmową. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału. Na zdobywców czekają cenne nagrody!

Czytaj więcej
04-03-2015
STOP WYPALANIU TRAW!

  Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne...

Czytaj więcej
03-03-2015
Informacja o nowych dowodach osobistych

Od 1 marca 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Dowód osobisty będzie ważny...

Czytaj więcej