http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/726157014.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/442773image001.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/168674image002.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/390964image004.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/754793017.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/316521image008.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/516817image011.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/154562image013.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8756901.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/109248016.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/600605018.pnglink
Progress bar

Urząd Gminy w Gromniku
ul. Witosa 2
33-180 Gromnik


tel. 14 65 14 238
tel. 14 65 14 202
tel. 14 65 14 250
fax. 14 65 14 095
email: ug@gromnik.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 730-1530


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Gromniku
92 8589 0006 0210 0000 1182 0003


 Nr konta bankowego za udostępnienie danych osobowych: 

38 8589 0006 0210 0000 1182 0005

17-12-2014
OGŁOSZENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. (wigilia), Urząd Gminy Gromnik będzie nieczynny.

Czytaj więcej
16-12-2014
Segregujesz ... i śmiecisz mniej!'

Segregacja odpadów komunalnych u źródła niesie za sobą wiele korzyści. Niezwykle istotnym argumentem przemawiającym za gromadzeniem odpadów w sposób selektywny jest ochrona środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Segregowanie śmieci a następnie odzyskiwanie z nich cennych surowców stanowi skuteczny sposób zapobiegania przepełnianiu się składowisk odpadów. Trzeba pamiętać, że segregacja to nie tylko cenny wkład w ochronę środowiska, ale także szansa na duże...

Czytaj więcej
26-11-2014
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO - WYBORY DO RADY GMINY

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego   Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów do rad na...

Czytaj więcej
26-11-2014
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO - WYBORY WÓJTA

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego   Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów,...

Czytaj więcej
24-11-2014
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - SPOTKANIE INFORMACYJNE

  Spotkanie informacyjne – wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii   Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wraz z partnerami zaprasza wszystkich mieszkańców z terenu gmin: Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik, Ryglice, na spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowane zostaną korzyści z wykorzystywania instalacji OZE w gospodarstwach domowych i życiu codziennym.   Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, tj. 26 listopada 2014 r. o godz. 16:00 w Bibliotece Publicznej w Tuchowie...

Czytaj więcej
21-11-2014
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE GROMNIK NA 2015 R.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE GROMNIK NA 2015 ROK Obwód 1 - Polichty, - Brzozowa, - Gromnik:                 - ul. Królowej Jadwigi                 - ul. Jana Pawła II                 - ul. Sikorskiego   L.p. Miesiąc Dzień odbioru Odpady zmieszane Odpady segregowane 1. STYCZEŃ 2,19 15 2. LUTY 2,16 13 3. MARZEC 2,18 16 4. KWIECIEŃ 1,17 15 5. MAJ 4,18 15 6. CZERWIEC 1,17 15 7. LIPIEC 1,17 15 8. SIERPIEŃ 3,19 17 9. WRZESIEŃ 1,17 15 10. PAŹDZIERNIK 5,19 15 11. LISTOPAD 2,17 14 12. GRUDZIEŃ 1,16 14 Obwód 2 - Siemiechów - Gromnik:                 - ul. Tarnowska                 - os. Jagiellońskie                 - ul. Witosa   L.p. Miesiąc Dzień odbioru Odpady Zmieszane Odpady Segregowane 1. STYCZEŃ 5,20 15 2. LUTY 3,17 13 3. MARZEC 3,19 16 4. KWIECIEŃ 2,20 15 5. MAJ 5,19 15 6. CZERWIEC 2,18 15 7. LIPIEC 2,20 15 8. SIERPIEŃ 4,20 17 9. WRZESIEŃ 2,18 15 10. PAŹDZIERNIK 6,20 15 11. LISTOPAD 3,18 14 12. GRUDZIEŃ 2,17 14     Obwód 3 - Siemiechów –pozostałe domu od strony Gromnika -Gromnik:                 - ul. Zalesie                 - ul. Dąbrowa                 - ul. Zalesie -Rzepiennik Marciszewski, -Golanka, -Chojnik –...

Czytaj więcej
20-11-2014
INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW - POWIAT, SEJMIK

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW – powiat, sejmik I.POWIAT Karciński Zbigniew (PSL)-1647 Korzeniowska Danuta(PSL)-196 Miłkowska Zofia (PiS)-137 Musiał Klaudia(PiS)-   78 Gotfryd Zbigniew(PiS)-313 Sobieraj Jan(PO)-   66 Gorczyca Grzegorz(KWW Ziemia Tarnowska)-124 Kwiek Grażyna(KWW Ziemia Tarnowska) -   26 Maniak Elżbieta(KWW Ziemia Tarnowska)-   60 Ciszek Dariusz (KWW Ziemia Tarnowska)-   44 II.SEJMIK WOJ. MAŁOPOLSKIEGO Liczba uprawnionych do głosowania   -              6 680 Wydano kart                                    -              3 707 Głosy nieważne                                 -                576 Głosy ważne                                     -             3 129 Poszczególne listy otrzymały następujące ilości głosów: Lista Nr 1 – KW PSL                                -              2015     -              64,4% Lista...

Czytaj więcej
19-11-2014
INFORMACJA O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH - 2014

WYBORY WÓJTA     Obwód Nr 1 Brzozowa Polichty Obwód Nr 2 Chojnik Obwód Nr 3 Golanka Obwód Nr 4 Gromnik Obwód Nr 5 Gromnik Obwód nr 6 Rzep. Marc Obwód Nr 7 Siemiechów Razem Liczba uprawn. do głos. 773 1019 327 1265 1438 553 1485 6680 Liczba wyborców, którym wydano karty 381 547 208 747 831 298 695 3707 Liczba głosów ważnych 377 541 206 742 817 289 689 3661 Oddane głosy na kandydatów Gotfryd Zbigniew 198 63 38 163 122 54 197 835 22,8% Reczkowski Marcin 25 154 44 151 223 62 64 723 19,8% Stasz Bogdan   154   324   124   428   472   173   428   2103 57,4%     FREKWEN- CJA 49,29% 53,68% 63,61% 59,05% 57,79% 53,89% 46,80% 55,49%   OKRĘ G Nr 1   ( Brzozowa)          - uprawnion. do głosowania – 507                                                                - oddano głosów ważnych -229   1.CIEŚLA Paweł                             -              54   - 23,58% 2.GĄDEK Wojciech                         -              76    - 33,19% 3.GNIADEK...

Czytaj więcej
19-11-2014
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY GROMNIK

PROTOKÓŁ W ZAŁĄCZNIKU

Czytaj więcej
19-11-2014
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY GROMNIK

PROTOKÓŁ W ZAŁĄCZNIKU

Czytaj więcej
27-10-2014
ZAWIADOMIENIE O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

ZAWIADOMIENIE O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW Na podstawie art.36 § 3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21 poz.112 ze zm./ WÓJT GMINY GROMNIK zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego oraz Wójta   w dniu 16 listopada 2014 roku. Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego. Każdy wyborca w terminie od...

Czytaj więcej
24-10-2014
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gromnikuz dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Gromnik w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja...

Czytaj więcej
24-10-2014
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gromnikuz dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych doRady Gminy Gromnikw wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,...

Czytaj więcej
23-10-2014
UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU

U C H W A Ł A Nr 10 / 10   /2014  GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU z dnia 20 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla wyborów organów             samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.               Na podstawie art. 182 § 1 pkt. ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zm.)...

Czytaj więcej
21-10-2014
Lista kandydatów na Wójta i Radnych Gminy Gromnik

Zarejestrowani kandydaci na radnych Gminy Gromnik na kadencję 2014 – 2018 Gminna Komisja Wyborcza w Gromniku zarejestrowała 54 kandydatów na radnych gminy Gromnik na kadencję 2014 – 2018.             Podajemy informację o zarejestrowanych kandydatach w poszczególnych okręgach wyborczych.

Czytaj więcej