http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/726157014.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/442773image001.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/168674image002.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/390964image004.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/754793017.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/316521image008.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/516817image011.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/154562image013.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8756901.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/109248016.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/600605018.pnglink
Progress bar

Urząd Gminy w Gromniku
ul. Witosa 2
33-180 Gromnik


tel. 14 65 14 238
tel. 14 65 14 202
tel. 14 65 14 250
fax. 14 65 14 095
email: ug@gromnik.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 730-1530


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Gromniku
92 8589 0006 0210 0000 1182 0003


 Nr konta bankowego za udostępnienie danych osobowych: 

38 8589 0006 0210 0000 1182 0005

27-10-2014
ZAWIADOMIENIE O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

ZAWIADOMIENIE O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW Na podstawie art.36 § 3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21 poz.112 ze zm./ WÓJT GMINY GROMNIK zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego oraz Wójta   w dniu 16 listopada 2014 roku. Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego. Każdy wyborca w terminie od...

Czytaj więcej
27-10-2014
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIKo konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie na terenie Gminy Gromnik        Realizując Uchwałę Nr XL/304/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3...

Czytaj więcej
24-10-2014
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY GMINY GROMNIK

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY GROMNIK zaprasza w dniu 31.10.2014 r. o godz. 9.00 na XXXVIII Sesję Rady Gminy Gromnik. Zaproszenie w załączniku.

Czytaj więcej
24-10-2014
ZAPROSZENIA NA POSIEDZENIE KOMISJI

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI I MIENIA GMINY - 29.10.2014 r. Zaproszenie w załączniku   ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, PLANOWANIA I ROZWOJU GMINY - 29.10.2014 r. Zaproszenie w załączniku   ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 29.10.2014 r. Zaproszenie w załączniku   ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH - 29.10.2014 r. Zaproszenie w załączniku

Czytaj więcej
24-10-2014
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gromnikuz dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Gromnik w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja...

Czytaj więcej
24-10-2014
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gromnikuz dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych doRady Gminy Gromnikw wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,...

Czytaj więcej
23-10-2014
UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU

U C H W A Ł A Nr 10 / 10   /2014  GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU z dnia 20 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla wyborów organów             samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.               Na podstawie art. 182 § 1 pkt. ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zm.)...

Czytaj więcej
22-10-2014
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

IMGW - PIB  Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, że na terenie województwa małopolskiego w dniu 22.10.2014 r. od godz. 5.00 do 22.00 wystąpi zjawisko intensywnych opadów deszczu. Matężenie opadów umiarkowane, okresowo silne. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm.

Czytaj więcej
21-10-2014
Lista kandydatów na Wójta i Radnych Gminy Gromnik

Zarejestrowani kandydaci na radnych Gminy Gromnik na kadencję 2014 – 2018 Gminna Komisja Wyborcza w Gromniku zarejestrowała 54 kandydatów na radnych gminy Gromnik na kadencję 2014 – 2018.             Podajemy informację o zarejestrowanych kandydatach w poszczególnych okręgach wyborczych.

Czytaj więcej
21-10-2014
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU  z dnia 20 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Gromnik zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.   TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

Czytaj więcej
17-10-2014
Obwieszczenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 16 października 2014 roku

Na podstawie art. 16 § 1 i art.61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie,...

Czytaj więcej
17-10-2014
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gromniku z dnia 17 października 2014 roku

w sprawie przyznania jednolitych numerów listom kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 16 listopada 2014 r. Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w...

Czytaj więcej
17-10-2014
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gromniku z dnia 17 października 2014r

Gminna Komisja Wyborcza w Gromniku informuje, że w dniu 20 października 2014r.(tj. poniedziałek) o godz. 1430 w sali narad Urzędu Gminy Gromnik ul. Witosa 2 odbędzie się losowanie do składu OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 4 w GROMNIKU Nr 5 w GROMNIKU Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Ewa Białkowska

Czytaj więcej
09-10-2014
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

OGŁOSZENIE o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Gromnik Realizując Uchwałę Nr XL/304/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust....

Czytaj więcej
08-10-2014
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU z dnia 7 października 2014 roku                 w sprawie terminów pełnionych dyżurów związanych z rejestracją kandydatów na Wójta Gminy Gromnik                   Zgodnie z § 3 ust.2 pkt. 5 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych (Mon.Pol.z 2014r. poz. 789) - GMINNA KOMISJA WYBORCZA W GROMNIKU podaje do wiadomości terminy pełnionych dyżurów związanych z rejestracją kandydatów na Wójta Gminy Gromnik          15 października 2014r. –...

Czytaj więcej