http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/726157014.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/442773image001.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/168674image002.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/390964image004.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/754793017.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/316521image008.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/516817image011.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/154562image013.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8756901.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/109248016.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/600605018.pnglink
Progress bar

Urząd Gminy w Gromniku
ul. Witosa 2
33-180 Gromnik


tel. 14 65 14 238
tel. 14 65 14 202
tel. 14 65 14 250
fax. 14 65 14 095
email: ug@gromnik.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 730-1530


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Gromniku
92 8589 0006 0210 0000 1182 0003


 Nr konta bankowego za udostępnienie danych osobowych: 

38 8589 0006 0210 0000 1182 0005

 

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/2015 życzymy Nauczycielom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkół z terenu Gminy Gromnik wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.
Podziękowania i życzenia składamy wszystkim Rodzicom, wspierającym swoje dzieci oraz działania szkoły.

Bezpiecznych, radosnych, pełnych pozytywnych wrażeń wakacji życzymy Wam Drodzy Uczniowie, abyście szczęśliwie z nich wrócili, podejmując nowe edukacyjne wyzwania na drodze do dorosłości.

 

                                                 Wójt Gminy Gromnik                                               Przewodniczący Rady Gminy Gromnik

                                                         Bogdan Stasz                                                                   Zdzisław Maniak

19-06-2015
ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY GROMNIK

                        PAN/I                                                                                                                           ……………………………………                                                                                                                                   …………………………………… Nasz znak: SA .0002.5.2015                                                                         Gromnik, dn. 12.06.2015r. Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednol. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)         z a p r a s z a m na VIII sesję Rady Gminy Gromnik która odbędzie się w dniu   25...

Czytaj więcej
18-06-2015
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY GROMNIK ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora: Zespołu Szkół w Gromniku przy ul. Wincentego Witosa 4, 33-180 Gromnik    Ogłoszenie w załączniku

Czytaj więcej
10-06-2015
TARGI PRACY W TARNOWIE

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie zaprasza na XXII Targi Pracy. Targi Pracy odbędą się 24 czerwca 2015 r. w godzinach 10:00- 13:00 w Hali Sportowej „Jaskółka”, ul. Traugutta 3a, Tarnów- Mościce. Targi pracy to sprawdzona już na tarnowskim rynku forma prezentacji wolnych miejsc pracy, która cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób poszukujących pracy jak i pracodawców. Do udziału w tegorocznym przedsięwzięciu planujemy...

Czytaj więcej
10-06-2015
Koperta życia

Twoje bezpieczeństwo i fachowa pomoc na czas! Gmina Gromnik dołączyła do gmin, które rozpowszechniają wśród swoich mieszkańców tzw. „Koperty życia". Koperty zawierają najistotniejsze informacje o przebytych chorobach, przyjmowanych lekach, a także numery telefonów do bliskich i nazwisko lekarza prowadzącego. Urząd Gminy rozdaje specjalne magnesy na lodówkę i koperty do których należy włożyć wypełnioną Kartę Informacyjną. „Koperta życia" to akcja społeczna skierowana do...

Czytaj więcej
09-06-2015
INFORMACJA

W KAŻDĄ   DRUGĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 15.30 DO 18.30 W PUNKCIE KONSULTACYJNYM W GROMNIKU UL. KRYNICKA 3 / WEJŚCIE TAK JAK DO KAWIARENKI INTERNETOWEJ / DYŻUR PEŁNI PSYCHOLOG. UDZIELA ON POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU I ICH RODZINOM W ZAKRESIE: -   PORADNICTWA I KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH -   ROZMÓW Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI -   PRACY Z RODZINĄ Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM -   ROZMOWÓW WSPIERAJĄCYCH I TERAPEUTYCZNYCH -   TERAPII...

Czytaj więcej
28-05-2015
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY GROMNIK

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW             Urząd Gminy Gromnik informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Gromnik odbywać się będzie we wskazanych miejscach na terenie poszczególnych miejscowości, według następującego harmonogramu: L.p. Miejscowość Miejsce odbioru Data Czas odbioru 1. Brzozowa Plac przy starej Remizie OSP 08.06.2015 r. 11.30-15.00 2. Chojnik Parking przy Kościele 09.06.2015 r. 7.30-14.00 3. Golanka Plac przy Szkole Podstawowej 13.06.2015 r. 11.30-15.00 4. Gromnik Plac Targowy 13.06.2015 r. 7.30-14.00 5. Polichty Parking przy Domu Ludowym 08.06.2015 r. 7.30–11.00 6. Rzepiennik Marciszewski Parking przy Domu Ludowym 13.06.2015 r. 7.30-11.00 7. Siemiechów Plac przy Remizie OSP 13.06.2015 r. 7.30-14.00 Odpady będą...

Czytaj więcej
25-05-2015
INFORMACJA o osiągniętych w 2014 roku przez Gminę Gromnik poziomach recyklingu

INFORMACJA o osiągniętych w 2014 roku przez Gminę Gromnik poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 49,19 % Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 19,19 % Osiągnięty...

Czytaj więcej
10-04-2015
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W dniach: 11.02.2015r. i 12.02.2015r. oraz 27.02.2015 r. w Urzędzie Gminy Gromnik została przeprowadzona kontrola przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatury w Tarnowie w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Kontrola WIOŚ odbyła sie na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności: - art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku...

Czytaj więcej
31-03-2015
ZMIANA GODZIN PRACY I URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE Od dnia 1 kwietnia 2015 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie będzie pracował w godzinach: w poniedziałek od 7.15 do 18.00 od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15 Informujemy, iż powyższe godziny pracy będą takie same we wszystkich urzędach skarbowych w woj. małopolskim. Zostały one wprowadzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w...

Czytaj więcej
20-03-2015
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

PRAWIDŁOWE WYPEŁNIANIE DOWODÓW WPŁATY Urząd Gminy Gromnik apeluje aby mieszkańcy dokonujący wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gromniku, w tytule przelewu dokładnie wskazali dane osoby, która złożyła deklarację z danej nieruchomości, a także miesiąc którego dotyczy wpłata. Pozwoli to nie uniknięcie wątpliwości dotyczących prawidłowego zaksięgowania wpłaty.

Czytaj więcej
19-03-2015
ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 19 marca 2015r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014r. położonych na obszarze Gminy Gromnik. Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 150, z p.zm.) gmina ogłasza zestawienie danych...

Czytaj więcej
09-03-2015
GMINNY KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

W środę, 4 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. Został on przeprowadzony w trzech grupach wiekowych. Pierwszą z nich stanowili uczniowie szkół podstawowych, drugą – młodzież gimnazjalna, natomiast trzecią – młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Jury w składzie: p. Czesław Cudek – Przewodniczący komisji, p. Ewelina Stefańska...

Czytaj więcej
05-03-2015
OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Gromnik przypomina o obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15. dnia każdego miesiąca, którego dotyczy wpłata. Jednocześnie informuje się, że w przypadku nieuregulowania zaległości, sprawa zostanie skierowana na drogę egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej
04-03-2015
APEL DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIADUJĄCYCH Z DROGAMI PUBLICZNYMI

Wójt gminy Gromnik zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości sąsiadujących z drogami publicznymi o usunięcie z drzew gałęzi zwisających nad pasem drogowym. Zwisające gałęzie zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszych, utrudniają widoczność oraz mogą powodować uszkodzenia przemieszczających się pojazdów. Natomiast krzewy i drzewa rosnące w fosach przydrożnych utrudniają swobodny przepływ wód roztopowych lub opadowych. W związku z powyższym prosi się...

Czytaj więcej
04-03-2015
STOP WYPALANIU TRAW!

  Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne...

Czytaj więcej