http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/726157014.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/442773image001.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/168674image002.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/390964image004.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/754793017.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/316521image008.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/516817image011.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/154562image013.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8756901.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/109248016.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/600605018.pnglink
Progress bar

Urząd Gminy w Gromniku
ul. Witosa 2
33-180 Gromnik


tel. 14 65 14 238
tel. 14 65 14 202
tel. 14 65 14 250
fax. 14 65 14 095
email: ug@gromnik.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 730-1530


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Gromniku
92 8589 0006 0210 0000 1182 0003


 Nr konta bankowego za udostępnienie danych osobowych: 

38 8589 0006 0210 0000 1182 0005

21-10-2014
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU  z dnia 20 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Gromnik zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.   TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

Czytaj więcej
17-10-2014
Obwieszczenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 16 października 2014 roku

Na podstawie art. 16 § 1 i art.61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie,...

Czytaj więcej
17-10-2014
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gromniku z dnia 17 października 2014 roku

w sprawie przyznania jednolitych numerów listom kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 16 listopada 2014 r. Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w...

Czytaj więcej
17-10-2014
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gromniku z dnia 17 października 2014r

Gminna Komisja Wyborcza w Gromniku informuje, że w dniu 20 października 2014r.(tj. poniedziałek) o godz. 1430 w sali narad Urzędu Gminy Gromnik ul. Witosa 2 odbędzie się losowanie do składu OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 4 w GROMNIKU Nr 5 w GROMNIKU Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Ewa Białkowska

Czytaj więcej
09-10-2014
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

OGŁOSZENIE o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Gromnik Realizując Uchwałę Nr XL/304/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust....

Czytaj więcej
08-10-2014
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU z dnia 7 października 2014 roku                 w sprawie terminów pełnionych dyżurów związanych z rejestracją kandydatów na Wójta Gminy Gromnik                   Zgodnie z § 3 ust.2 pkt. 5 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych (Mon.Pol.z 2014r. poz. 789) - GMINNA KOMISJA WYBORCZA W GROMNIKU podaje do wiadomości terminy pełnionych dyżurów związanych z rejestracją kandydatów na Wójta Gminy Gromnik          15 października 2014r. –...

Czytaj więcej
08-10-2014
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO     WZÓR  wniosku w załączniku

Czytaj więcej
08-10-2014
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO       WZÓR  zgłoszenia w załączniku

Czytaj więcej
08-10-2014
ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST. WZÓR  w załączniku

Czytaj więcej
08-10-2014
INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r. I.Lokalami Obwodowych Komisji Wyborczych przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych są: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 -   Dom Ludowy Gromnik, ul. Jana Pawła II 11, Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 -   Dom...

Czytaj więcej
08-10-2014
BEZPŁATNE KONSULTACJE NT. POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców gminy na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych Urząd Gminy Gromnik wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców gminy zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Dyżur konsultanta odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Gromniku, w poniedziałek 20 października 2014r. w godzinach od 10:00 do 14:00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków...

Czytaj więcej
24-09-2014
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU

                                                  OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU  z dnia 24 września 2014 roku                w sprawie terminów pełnionych dyżurów związanych      z rejestracją kandydatów na radnych do Rady                           Gminy Gromnik                   Zgodnie z § 3 ust.2 pkt. 4 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych (Mon.Pol.z 2014r. poz. 789) - GMINNA KOMISJA WYBORCZA W GROMNIKU podaje do wiadomości terminy pełnionych dyżurów związanych z rejestracją kandydatów na radnych Gminy...

Czytaj więcej
24-09-2014
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

                                                                                OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU z dnia 24 września 2014 roku                                                 w sprawie podania do publicznej wiadomości                            składu pełnionych funkcji w Komisji                     Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych (Mon.Pol. z 2014r. poz. 789) – GMINNA KOMISJA WYBORCZA W GROMNIKU podaje do wiadomości skład osobowy i pełnione funkcje w Komisji:   1. Ewa Białkowska                 - przewodnicząca...

Czytaj więcej
24-09-2014
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOWIE Z DNIA 22.09.2014 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania Terytorialnych Komisji Wyborczych. Postanowienie w załączniku

Czytaj więcej
24-09-2014
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 20.09.2014 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych   Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących...

Czytaj więcej