http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/726157014.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/442773image001.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/168674image002.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/390964image004.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/754793017.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/316521image008.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/516817image011.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/154562image013.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8756901.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/109248016.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/600605018.pnglink
Progress bar

Urząd Gminy w Gromniku
ul. Witosa 2
33-180 Gromnik


tel. 14 65 14 238
tel. 14 65 14 202
tel. 14 65 14 250
fax. 14 65 14 095
email: ug@gromnik.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 730-1530


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Gromniku
92 8589 0006 0210 0000 1182 0003


 Nr konta bankowego za udostępnienie danych osobowych: 

38 8589 0006 0210 0000 1182 0005

27-02-2015
KOMUNIKAT I URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE

WNIOSKI O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI  I INFORMACJI                         O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)                                               SĄ WOLNE OD OPŁAT Do organów podatkowych w kraju napływają informacje o próbie wyłudzenia opłatyrejestracyjnej od podatnika, który zgłosił rozpoczęcie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Treść przekazywanych do podatnikówi nformacji (wezwań do uiszczenia zapłaty)wskazuje jednoznacznie, żejest to próbao szustwa (wyłudzenia) nienależnej kwoty. W...

Czytaj więcej
25-02-2015
SZKOLENIA W I URZĘDZIE SKARBOWYM W TARNOWIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie zaprasza na bezpłatne spotkania    informacyjno – szkoleniowe. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa, telefonicznie pod numerem 014 6302302 lub na adres us1223@mo.mofnet.gov.pl Temat szkolenia Termin szkolenia Godzina szkolenia Miejsce szkolenia CIT. Rozliczenia roczne za 2014 r. – najczęstsze błędy,obowiązek elektronicznego rozliczenia. CIT - ST, najważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2015r. 10.03.2015r. 10.00 Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, Ul. Lwowska 72-96a, III...

Czytaj więcej
17-02-2015
INFORMACJA O WYKAZIE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK W SPRAWIE UŻYCZENIA WÓJT GMINY GROMNIK INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy dotyczące: - lokalu przeznaczonego do użyczenia o pow. 79,5m2 w budynku przy ul. Krynickiej 3 w Gromniku pod działalność GOPS w Gromniku. - użyczenia gruntu oznaczonego jako działki nr 1186/1 i 1187, położone w miejscowości Siemiechów o pow....

Czytaj więcej
16-02-2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK W SPRAWIE NAJMU I DZIERŻAWY

WÓJT GMINY GROMNIK INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy dotyczące: - wynajmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Krynickiej 3 w Gromniku, przeznaczonego pod działalność pogotowia ratunkowego dla zespołu wyjazdowego „P”. - wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 2/2 w Gromniku. - wydzierżawienia gruntu o pow. 70...

Czytaj więcej
13-02-2015
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH gmina Gromnik

  Lp     Miejscowość   Miejsce     Data Godzina   1   BRZOZOWA     Dom Ludowy   15.02.2015 r. Godz. 1200   2   CHOJNIK   Remiza OSP   15.02.2015 r. Godz. 1145   3     GOLANKA   Szkoła Podstawowa   22.02.2015 r. Godz. 1600   4   GROMNIK   Dom Ludowy (GOK)   01.03.2015 r....

Czytaj więcej
12-02-2015
KONKURS "EKOLOGICZNA CHOINKA"

            Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym to ciągłe poszukiwanie nowych możliwości jego rozwoju, kształtowanie zainteresowań, postaw. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom przedszkole w Siemiechowie w roku szkolnym 2014/2015 zaplanowało różnorodne działania mające na celu umożliwienie wychowankom działań na rzecz najbliższego otoczenia, jak i również propagowanie zachowań ekologicznych wśród najmłodszych.                                                              Efektem tych starań jest miedzy innymi zorganizowanie w przedszkolu różnorodnych...

Czytaj więcej
04-02-2015
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

  Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gromnik w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określonych w Uchwale nr XXXVIII/313/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 października 2014 r. w sprawie...

Czytaj więcej
03-02-2015
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU SIEDZIBY BIURA ARiMR

INFORMUJE SIĘ że z dniem 3 listopada 2014 r. siedziba Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tarnowie została przeniesiona na ulicę Krakowska 134.

Czytaj więcej
02-02-2015
INFORMACJA O SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ I US W TARNOWIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa, telefonicznie pod numerem 014 6302302 lub na adres us1223@mp.mofnet.gov.pl Temat szkolenia Termin szkolenia Godzina szkolenia Miejsce szkolenia Rozliczenie podatku od umowy kupna—sprzedaży, pożyczki (PCC). Darowizna i spadek – obowiązki związane ze zgłoszeniem, zwolnienia z podatku (SD-Z2). Szkolenie praktyczne w zakresie wypełniania deklaracji PCC-3, SD-Z2, warunki zwolnienia darowizn i spadków w...

Czytaj więcej
27-01-2015
KOMINIKAT PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE

Kasy fiskalne obowiązkowe niezależnie od obrotu Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Nowe regulacje zmieniły dotychczasowe zasady zwolnień o których mowa w tym rozporządzeniu i obligują kolejne grupy zawodowe  do rejestrowania sprzedaży na...

Czytaj więcej
23-01-2015
KONKURS RADIA RDN "POTRAWY ŚWIATA"

    Radio RDN Małopolska wspólnie z restauracją Włóczykij z Tarnowa zaprasza na nowy konkurs. W tygodniu pomiędzy 26 a 31 stycznia 2015 gotujemy „Potrawy Świata”. W każdym paśmie radia RDN będzie można CODZIENNIE wygrać podwójne zaproszenie na romantyczą kolacje do restauracji Włóczykij w Tarnowie. Konkurs polega na tym, że w każdym z pasm gotujemy jedno danie. Wanda Wojtanowska (dziennikarka radia RDN) i Szef kuchni restauracji...

Czytaj więcej
22-01-2015
WYBORY DO MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Na podstawie Uchwały nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych - Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej informuje, że termin wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej ustalony został na na dzień 31 maja 2015 r. WAŻNE DATY: do dnia 11 maja 2015 r. - zgłaszanie kamdydatów Rad Powiatowych do dnia 17...

Czytaj więcej
15-01-2015
HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO - SZKOLENIOWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie zaprasza na bezpłatne spotkaniainformacyjno-szkoleniowe, które odbędą się w budynku głównym Pierwszego Urzędu Skarbowegow Tarnowie ul. Lwowska 72-96a, III piętro sala nr 301.Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu telefonicznie pod numerem014 6302302 lub na adres us1223@mp.mofnet.gov.pl Harmonogram spotkań informacyjno-szkoleniowych w załączniku.

Czytaj więcej
15-01-2015
GMINNE SAMORZĄDOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE

            W dniu 10 stycznia 2015 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku odbyło się Samorządowe Spotkanie Opłatkowe. Gospodarzami spotkania byli Przewodniczący Rady – Zdzisław Maniak i Wójt Gminy - Bogdan Stasz.             W spotkaniu udział wzięli radni Gminy Gromnik (obecnej i poprzedniej kadencji), sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy jednostek funkcjonujących na terenie gminy.            ...

Czytaj więcej
13-01-2015
OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIER. ZAGOS. PRZESTRZENNEGO

OGŁOSZENIE              Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 zpóźn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Czytaj więcej