http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/726157014.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/442773image001.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/168674image002.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/390964image004.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/754793017.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/316521image008.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/516817image011.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/154562image013.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8756901.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/109248016.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/600605018.pnglink
Progress bar

Urząd Gminy w Gromniku
ul. Witosa 2
33-180 Gromnik


tel. 14 65 14 238
tel. 14 65 14 202
tel. 14 65 14 250
fax. 14 65 14 095
email: ug@gromnik.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 730-1530


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Gromniku
92 8589 0006 0210 0000 1182 0003


 Nr konta bankowego za udostępnienie danych osobowych: 

38 8589 0006 0210 0000 1182 0005

25-05-2015
INFORMACJA o osiągniętych w 2014 roku przez Gminę Gromnik poziomach recyklingu

INFORMACJA o osiągniętych w 2014 roku przez Gminę Gromnik poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 49,19 % Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 19,19 % Osiągnięty...

Czytaj więcej
10-04-2015
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W dniach: 11.02.2015r. i 12.02.2015r. oraz 27.02.2015 r. w Urzędzie Gminy Gromnik została przeprowadzona kontrola przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatury w Tarnowie w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Kontrola WIOŚ odbyła sie na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności: - art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku...

Czytaj więcej
31-03-2015
ZMIANA GODZIN PRACY I URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE Od dnia 1 kwietnia 2015 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie będzie pracował w godzinach: w poniedziałek od 7.15 do 18.00 od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15 Informujemy, iż powyższe godziny pracy będą takie same we wszystkich urzędach skarbowych w woj. małopolskim. Zostały one wprowadzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w...

Czytaj więcej
20-03-2015
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

PRAWIDŁOWE WYPEŁNIANIE DOWODÓW WPŁATY Urząd Gminy Gromnik apeluje aby mieszkańcy dokonujący wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gromniku, w tytule przelewu dokładnie wskazali dane osoby, która złożyła deklarację z danej nieruchomości, a także miesiąc którego dotyczy wpłata. Pozwoli to nie uniknięcie wątpliwości dotyczących prawidłowego zaksięgowania wpłaty.

Czytaj więcej
19-03-2015
ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 19 marca 2015r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014r. położonych na obszarze Gminy Gromnik. Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 150, z p.zm.) gmina ogłasza zestawienie danych...

Czytaj więcej
09-03-2015
GMINNY KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

W środę, 4 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. Został on przeprowadzony w trzech grupach wiekowych. Pierwszą z nich stanowili uczniowie szkół podstawowych, drugą – młodzież gimnazjalna, natomiast trzecią – młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Jury w składzie: p. Czesław Cudek – Przewodniczący komisji, p. Ewelina Stefańska...

Czytaj więcej
05-03-2015
OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Gromnik przypomina o obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15. dnia każdego miesiąca, którego dotyczy wpłata. Jednocześnie informuje się, że w przypadku nieuregulowania zaległości, sprawa zostanie skierowana na drogę egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej
04-03-2015
APEL DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIADUJĄCYCH Z DROGAMI PUBLICZNYMI

Wójt gminy Gromnik zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości sąsiadujących z drogami publicznymi o usunięcie z drzew gałęzi zwisających nad pasem drogowym. Zwisające gałęzie zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszych, utrudniają widoczność oraz mogą powodować uszkodzenia przemieszczających się pojazdów. Natomiast krzewy i drzewa rosnące w fosach przydrożnych utrudniają swobodny przepływ wód roztopowych lub opadowych. W związku z powyższym prosi się...

Czytaj więcej
04-03-2015
STOP WYPALANIU TRAW!

  Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne...

Czytaj więcej
03-03-2015
Informacja o nowych dowodach osobistych

Od 1 marca 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Dowód osobisty będzie ważny...

Czytaj więcej
27-02-2015
KOMUNIKAT I URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE

WNIOSKI O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI  I INFORMACJI                         O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)                                               SĄ WOLNE OD OPŁAT Do organów podatkowych w kraju napływają informacje o próbie wyłudzenia opłatyrejestracyjnej od podatnika, który zgłosił rozpoczęcie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Treść przekazywanych do podatnikówi nformacji (wezwań do uiszczenia zapłaty)wskazuje jednoznacznie, żejest to próbao szustwa (wyłudzenia) nienależnej kwoty. W...

Czytaj więcej
12-02-2015
KONKURS "EKOLOGICZNA CHOINKA"

            Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym to ciągłe poszukiwanie nowych możliwości jego rozwoju, kształtowanie zainteresowań, postaw. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom przedszkole w Siemiechowie w roku szkolnym 2014/2015 zaplanowało różnorodne działania mające na celu umożliwienie wychowankom działań na rzecz najbliższego otoczenia, jak i również propagowanie zachowań ekologicznych wśród najmłodszych.                                                              Efektem tych starań jest miedzy innymi zorganizowanie w przedszkolu różnorodnych...

Czytaj więcej
03-02-2015
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU SIEDZIBY BIURA ARiMR

INFORMUJE SIĘ że z dniem 3 listopada 2014 r. siedziba Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tarnowie została przeniesiona na ulicę Krakowska 134.

Czytaj więcej
27-01-2015
KOMINIKAT PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE

Kasy fiskalne obowiązkowe niezależnie od obrotu Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Nowe regulacje zmieniły dotychczasowe zasady zwolnień o których mowa w tym rozporządzeniu i obligują kolejne grupy zawodowe  do rejestrowania sprzedaży na...

Czytaj więcej
22-01-2015
WYBORY DO MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Na podstawie Uchwały nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych - Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej informuje, że termin wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej ustalony został na na dzień 31 maja 2015 r. WAŻNE DATY: do dnia 11 maja 2015 r. - zgłaszanie kamdydatów Rad Powiatowych do dnia 17...

Czytaj więcej