http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/726157014.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/442773image001.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/168674image002.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/390964image004.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/754793017.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/316521image008.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/516817image011.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/154562image013.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8756901.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/109248016.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/600605018.pnglink
Progress bar
Urząd Gminy w Gromniku
ul. Witosa 2
33-180 Gromnik

tel. 14 65 14 238
tel. 14 65 14 202
tel. 14 65 14 250
fax. 14 65 14 095
email: ug@gromnik.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Gromniku
92 8589 0006 0210 0000 1182 0003

24-09-2014
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU

                                                  OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU  z dnia 24 września 2014 roku                w sprawie terminów pełnionych dyżurów związanych      z rejestracją kandydatów na radnych do Rady                           Gminy Gromnik                   Zgodnie z § 3 ust.2 pkt. 4 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych (Mon.Pol.z 2014r. poz. 789) - GMINNA KOMISJA WYBORCZA W GROMNIKU podaje do wiadomości terminy pełnionych dyżurów związanych z rejestracją kandydatów na radnych Gminy...

Czytaj więcej
24-09-2014
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

                                                                                OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GROMNIKU z dnia 24 września 2014 roku                                                 w sprawie podania do publicznej wiadomości                            składu pełnionych funkcji w Komisji                     Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych (Mon.Pol. z 2014r. poz. 789) – GMINNA KOMISJA WYBORCZA W GROMNIKU podaje do wiadomości skład osobowy i pełnione funkcje w Komisji:   1. Ewa Białkowska                 - przewodnicząca...

Czytaj więcej
24-09-2014
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOWIE Z DNIA 22.09.2014 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania Terytorialnych Komisji Wyborczych. Postanowienie w załączniku

Czytaj więcej
24-09-2014
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 20.09.2014 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych   Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących...

Czytaj więcej
24-09-2014
ZARZĄDZENIE NR 333/2014 Wójta Gminy Gromnik

Zarządzenie nr 333/2014 Wójta Gminy Gromnik z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do Obwodowych Komisji Wyborczych. Zarządzenie w załączniku.

Czytaj więcej
24-09-2014
KOMUNIKAT IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII Izba Skarbowa w Krakowie odnotowuje dużą liczbę błędów i nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych w branży gastronomicznej. 87 % przeprowadzonych w branży gastronomicznej w 2013 roku kontroli zakończyło się stwierdzeniem błędów i nieprawidłowości. Wśród podmiotów działających w tej branży  do najczęściej ujawnianych niepożądanych zachowań należy brak lub nieprawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych. W związku z...

Czytaj więcej
24-09-2014
INFORMACJA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

 Na stronie internetowej RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH dostępna jest wersja elektroniczna poradnika pt.: "Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych" oraz inne publikacje i poradniki dla osób starszych. Prosimy wszystkich zainteresowanych w imieniu RPO o zapoznanie się ze stroną internetową: http://www.rpo.gov.pl/pl/osoby-starsze-publikacje-brpo.

Czytaj więcej
18-09-2014
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Zakończył się pierwszy etap realizacji projektu „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden)”   W okresie od 2 do 29 czerwca 2014 r., odbyło się łącznie 29 szkoleń dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie.. Dotyczyły one sensu realizacji projektu oraz metodycznych, organizacyjnych i środowiskowych aspektów identyfikacji, występowania, szkodliwości i zwalczania roślin barszczu Sosnowskiego. Spotkania zorganizowano w biorących udział w projekcie gminach,...

Czytaj więcej
16-09-2014
KOMUNIKAT I URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE

e-Deklaracje dla płatników Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie informuje, iż od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), będzie zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40) do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet. W celu ułatwienia płatnikom przesyłanie w/w deklaracji drogą elektroniczną Ministerstwo...

Czytaj więcej
12-09-2014
KONKURS FOTOGRAFICZNY

POGÓRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Kolory Pogórza". Szczegóły na załączonym plakacie.

Czytaj więcej
11-09-2014
AUKCJA INTERNETOWA "SMAK POMOCY"

10 września we środę rusza aukcja internetowa, z której dochód przeznaczony jest na pomoc chorym dzieciom, podopiecznym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej. Do zdobycia jest wiele atrakcyjnych przedmiotów, m. in. gadżety z autografami skoczków narciarskich, piłkarzy Wisły Kraków czy tarnowskich żużlowców. Każda udana licytacja to pomoc dla chorych dzieci:  Okazuje się, że czasami barierą nie do pokonania dla rodziców chorych dzieci...

Czytaj więcej
11-09-2014
ZARZĄDZENIE NR 329

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr   329 / 2014 WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 9 września 2014 r.    w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 61b ustawy z dnia...

Czytaj więcej
11-09-2014
ZARZĄDZENIE NR 328

Z A R Z A D Z E N I E   Nr 328 / 2014 WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 9 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych                         obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych             Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 114...

Czytaj więcej
11-09-2014
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIKo konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie na terenie Gminy Gromnik        Realizując Uchwałę Nr XL/304/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3...

Czytaj więcej
11-09-2014
OGŁOSZENIE o zebraniach wiejskich

Wójt Gminy Gromnik przedstawia poniżej terminarz zebrań wiejskich DATA I GODZINA SOŁECTWO MIEJSCE ZEBRANIA 07.09.2014r. godz. 1145 CHOJNIK Zespół Szkół w Chojniku 07.09.2014r. godz.1600 GOLANKA Szkoła Podstawowa w Golance 12.09.2014r. godz. 1900 BRZOZOWA Dom Ludowy w Brzozowej 13.09.2014r. godz. 1800 POLICHTY Dom Ludowy w Polichtach 20.09.2014r. godz. 1800 RZEPIENNIK MARCISZEWSKI Dom Ludowy w Rzepienniku Marciszewskim 21.09.2014r. godz. 1000 GROMNIK Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku 28.09.2014r.godz.1130 SIEMIECHÓW Dom Ludowy w Siemiechowie Głównym tematem zebrań będzie m.in. podział funduszu sołeckiego na 2015 rok Zachęca się mieszkańców do udziału w...

Czytaj więcej